Het Nieuw Betuws Kamerkoor

Door de COVID19 pandemie is het onzeker wat, waar en wanneer ons volgende concert zal zijn.

Het Nieuw Betuws Kamerkoor put zijn repertoire uit de klassieke koormuziek uit alle tijden en stijlperioden, maar zingt ook met enthousiasme liederen uit de rijke Engelse en Scandinavische koortradities. Ook het lichtere genre wordt niet geschuwd.

 

Actueel

In maart vorig jaar zijn wij gestopt met de fysieke repe-tities met het voltallige koor. Wij prijzen ons gelukkig dat tot op heden niemand van ons koor ziek geworden is door het Corona virus. Wellicht dat de maatregel om vroegtijdig te stoppen daaraan heeft bijgedragen.

Inmiddels zijn we nu zo positief gestemd dat we een 'routekaart' hebben opgesteld met stippen op en voorbij de horizon. De meest van onze leden zijn inmiddels ge-vaccineerd. Het wachten is op verdere versoepelingen, met name die koren betreffen.

Onze routekaart ziet er als volgt uit. Wij verwachten in juni weer in deel- of stemgroepen te kunnen zingen en eind augustus te starten met onze gezamenlijke repeti-ties. We gaan voor een mooi kerstconcert in december; Halleluja en Gloria zal door ons met meer overtuiging gezongen worden dan ooit te voren! 

Deze route geeft aan dat het ideaal is om nu in dit koor te stappen. Er zal aan het begin het nodige aan koor- en stemvorming worden gedaan (zie ook: 'MEEZINGEN')

Naar ons luisteren/kijken ? Klik hier voor een aantal amateur opnames.