Het Nieuw Betuws Kamerkoor heeft 25 leden (mei 2024): 11 sopranen, 6 alten, 4 tenoren en 4 bassen. Het koor repeteert op de dinsdagavonden van 20.00 tot 22.00 uur in de Protestantse Kerk aan het Raadhuisplein te Huissen.

Het Nieuw Betuws Kamerkoor verzorgt ieder jaar meerdere concerten, waaronder het traditionele 'Midzomernacht-concert'.  Dit vindt bijna elk jaar eind juni rond de Midzomernacht plaats. Er wordt naar gestreefd om elke twee jaar een groot concert met orkest en solisten te brengen.

De muzikale leiding van het koor is in handen van Frans van de Loo.

Zowel tijdens de repetities als op enkele jaarlijkse studiemomenten wordt aandacht besteed aan stemvorming. 

Heeft u belangstelling voor ons koor, dan kunt u op de repetitieavond komen luisteren en/of meezingen (zie pagina MEEZINGEN).